W styczniu 2018 roku Stowarzyszenie Rozwoju Radymna „Galeon” złożyło wniosek do Lokalnej Grupy Działania „Z tradycją w nowoczesność” o powierzenie grantu na realizację zadania pozwalającego ukazać wielokulturową przeszłość naszego miasta. W wyniku pozytywnej oceny wniosku powstał projekt „Wielkokulturowa przeszłość dla przyszłości”.

Opracowano wybrane informacje z historii miasta Radymna, związane z historycznymi obiektami, które w przeszłości zostały całkowicie lub częściowo zniszczone. Obiekty te – zabytkowa bożnica oraz kościół, a także nieistniejące już dzisiaj cerkiew i ratusz miejski – szczegółowo opisane i przedstawione na zdjęciach, stanowią treść strony internetowej i aplikacji, do których prowadzą kody QR umieszczone na tych obiektach lub w miejscach ich historycznej lokalizacji. Atrakcyjnym uzupełnieniem przedstawionych informacji są makiety budynków, przedstawiające je w czasach ich świetności przypadającej na koniec XIX i początek XX wieku. Omawiane obiekty stanowiły wówczas szczególnie istotne dla lokalnej społeczności ośrodki kultu religijnego różnych wyznań, ważne miejsca spotkań i przenikania się kultur. Dzisiaj już niewielu mieszkańców Radymna zdaje sobie sprawę z ich istnienia i znaczenia. Stworzenie atrakcyjnej i nowoczesnej formy odbudowania i podtrzymania tej wiedzy jest głównym celem powstałego projektu.

Świadomość bogatej historii i wielokulturowych więzi, które tworzyły naszą lokalną społeczność, jest cennym elementem tożsamości wspólnoty lokalnej i tożsamości osobistej. Tego zakorzenienia – które jest źródłem istotnych wartości i podstawą budowania obrazu siebie i stosunku do innych – szczególnie dziś brakuje, zwłaszcza młodszemu pokoleniu. Mamy nadzieję, że efekt pozwoli na przekazanie zapomnianej wiedzy o przeszłości naszego miasta, pozwoli rozbudować historyczną tożsamość i będzie stanowić źródło lokalnej dumy i przywiązania do małej ojczyzny. Również odwiedzający Radymno turyści zyskają szansę zapoznania się z jego ciekawą historią.